Albatrossen en verwanten

De zeemeeuw.

De Zeemeeuw.

De pelikaan

De Pelikaan

De aalscholver

De Aalscholver

De aalscholver

De Aalscholver

De Geelpootmeeuw.

De Geelpootmeeuw.

De Kokmeeuw in zomerkleed.

De Kokmeeuw in zomerkleed.